<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=222868361777687&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lost in transaction - hva er «recovery audit»?

Posted by Per Holmlund
on Aug 1, 2018 4:30:41 PM

digital-readiness-accounts-payable


I en perfekt verden burde det gå som en drøm å håndtere innkjøpsfakturaene. Fortrinnsvis uten manuell innblanding. Men slik er det ikke for de fleste organisasjonene. Trass i stadig mer digitalisering og mer tilgjengelige verktøy og rutiner er det mange fallgruver innen leverandørgjeld og regnskapsføring.

 Etter å ha analysert milliarder av transaksjoner for Nordens største organisasjoner og selskaper gjennom en årrekke, vet vi at opptil 1 % av det samlede innkjøpsvolumet går tapt i transaksjonene. Praktisk talt alle organisasjoner er berørt av dette. Dobbeltbetalinger, overbetalinger og momsfeil gir kapitallekkasje som går under radaren. Selv om kapitalen forsvinner, er den ikke nødvendigvis tapt for alltid. 

 Det er mange grunner til det. Lekkasjen skyldes et stadig høyere tempo og stadig større kompleksitet i forretningene – fra uendelige formater og utdaterte prosesser til forordninger og skatter som mva. For selskaper og organisasjoner over hele verden tilsvarer dette en forringelse av de økonomiske resultatene verdt milliarder av kroner.

 Så hva gjør man med det? 

 Recovery audit-tjenester som har til hensikt å korrigere eldre transaksjoner, og digitale beredskapsanalyser, som skal forbedre fremtidige prosesser, er avgjørende for å nå neste automatiseringsnivå. 

 Med spesialiserte teknikker for datautvinning, analyser og momsekspertise blir organisasjonene i stand til å korrigere eldre transaksjoner og kreve inn tapt kapital. Altså å rette opp feilene. 

 Qvalia analyserer transaksjoner verdt rundt 200 milliarder euro hvert år. Vi finner feil og gjenvinner kapital for de største selskapene og organisasjonene i regionen. Ta kontakt, så vil vi fortelle mer om hvordan recovery audit kan hjelpe dere å bedre de økonomiske resultatene deres.

KONTAKT MEG 

Written by Per Holmlund

Marketing at Qvalia.
Find me on: