<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=222868361777687&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er mva? En kort innforing i forbruksskatt

Posted by Per Holmlund
on Aug 1, 2018 4:31:20 PM


Merverdiavgifter kan være forvirrende. Ikke minst innen internasjonal handel. Hvordan fungerer det, hva er annerledes sammenliknet med andre skatter og avgifter, og hva vil fremtiden bringe? Her får du vite det mest grunnleggende.

vat-calculator

Avgifter som er basert på forbruk, er rettet direkte mot sluttforbrukerne og er viden kjent som merverdiavgift (mva) eller moms. Denne avgiften blir generelt lagt til prisen på en bestemt vare eller tjeneste og kan trekkes fra for selskaper og de fleste organisasjoner. I enkelte engelsktalende land kalles det GST, goods and services tax – «skatt på varer og tjenester».

Momsen skiller seg fra omsetningsavgifter ved at den ilegges på hvert trinn av produksjons- og distribusjonskjeden. Omsetningsavgifter blir på den annen side bare ilagt forbrukeren. Dette er en viktig forskjell, siden bedriftene dermed fungerer som skatteinnkrevere for myndighetene.

En kort historisk oversikt
Selv om merverdiavgiften er vidt utbredt, har vi ikke hatt den så veldig lenge. Tidlig på 1900-tallet var det to personer som foreslo ordningen uavhengig av hverandre. En amerikansk skatteekspert og økonomisk rådgiver ved navn Thomas S. Adams la frem forslaget som en mer raffinert utgave av selskapsskatt. Wilhelm von Siemens, en tysk forretningsmann, foreslo på samme tid at en forbruksskatt rettet mot sluttforbrukeren ville være en form for brutto omsetningsavgift som var lettere å administrere.

 Tyskland og Frankrike var de første landene som tok i bruk merverdiavgift, kort tid etter første verdenskrig. Siden den gang har den blitt stadig mer populær og er blitt tatt i bruk av både nasjonale og lokale myndigheter mange steder. OECD rapporterer at det blant verdens 199 land er hele 166 som har implementert denne avgiften i en eller annen form, med USA som et viktig unntak.

Hvat-taxesvorfor er moms så komplisert?
Selv om det er en effektiv avgift å bruke for myndighetene, skaper mva ofte hodepine og stor kapitallekkasje for selskaper og organisasjoner. Ikke minst innen internasjonal handel. Det er flere grunner til dette.

 Trass i omfattende forsøk på å harmonisere ordningen innen EU, er det store forskjeller i de lokale forordningene. Det blir raskt overveldende å forholde seg til forskjellige avgiftsnivåer, datoer og rapporteringsrutiner. Særlig for mindre bedrifter som ikke har en egen kreditoravdeling.
Dessuten skaper stadige endringer stor bekymring. Fra EU-domstolen og Europakommisjonen til nasjonale og lokale forordninger – det krever sitt å følge med på alt sammen.
Trass i alle tilgjengelige ressurser, fra skattenivåer til presedens, oppstår det noen ganger tvil. Ikke minst når nye regler og forordninger skal implementeres.

 Internasjonal mva
Selv om grunnkonseptet for forretningene er relativt enkelt å håndtere, gjør internasjonal handel merverdiavgiften stadig vanskeligere. Hovedprinsippet for internasjonal mva (VAT) er at reglene gjelder i det landet omsetningen produseres i. I EU har man truffet flere tiltak for å harmonisere de europeiske forordningene. I 2016 ble det lansert en handlingsplan for merverdiavgift, «Action Plan on VAT».

 For grensekryssende handel kreves det internasjonale mva-numre, såkalt «VATIN».

Klikk her for å sjekke dine leverandørers internasjonale VAT-nummer.

 Mva i Norden
Merverdiavgift er tatt i bruk i hele Norden. Avgiften ligger i gjennomsnitt rundt 20–25 prosent, og Danmark har den høyeste satsen med 25 prosent mva, med noen få unntak.

 Sverige, Norge, Finland og Island har lavere satser for varer og tjenester som offentlig transport, mat og kulturelle tjenester, aviser og bøker.

Har du lyst bli midtpunktet på neste firmafest? Her kan du lære deg hva man kaller mva i resten av Norden:

Dansk: Moms, merværdiafgift
Finsk: ALV, arvonlisävero
Islandsk: VSK, virðisaukaskattur
Norsk: Mva, merverdiavgift
Svensk: Moms, mervärdes- och omsättningsskatt

Mva for fremtiden

Du kan forvente at verdens avgiftsordninger vil fortsette å endres, med mer harmonisering av reglene og til en viss grad skattenivåene. Og naturligvis flere tiltak for å forhindre svindel.

vat-moss

Et ferskt eksempel som gjør livet lettere for selskaper i telekom- og kringkastingsbran-sjene er det valgfrie programmet MOSS: Mini-One-Stop-Shop. Det gjør det mulig for virksomhetene å registrere seg for skatt i ett EU-land, som så blir ansvarlig for å sende momsen til andre land innenfor unionen. Kommisjonen har foreslått å utvide MOSS til andre områder, for eksempel e-handel. Dette forventes å bli implementert i 2021.

 I tillegg har kommisjonen foreslått et liknende lovverk: OSS. Det skal erstatte dagens praksis med omvendt betalingsplikt for varer i B2B-transaksjoner mellom EU-land. Planen er å implementere dette innen 2022.

 Vi i Qvalia mener at dette er et skritt i riktig retning. Forenklinger og større åpenhet gjør livet lettere for virksomhetene og bidrar til vekst og sunne økonomier i hele Europa.

 Ønsker du å få kontroll over organisasjonens momshåndtering, stoppe kapitallekkasjer og oppnå bedre økonomiske resultater?  En såkalt recovery audit kan være et godt utgangspunkt.

KONTAKT MEG 

Written by Per Holmlund

Marketing at Qvalia.
Find me on: