<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=222868361777687&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

4 ting du må vite om PEPPOL

Posted by Per Holmlund
on Aug 1, 2018 4:32:15 PM

Europas vei mot digitalisering skyter fart. Europakommisjonens direktiver om elektroniske anskaffelser krever at alle nasjonale myndigheter i EU må kunne sende og motta standardiserte elektroniske fakturaer innen april 2019. Her finner du alt du trenger å vite om PEPPOL-revolusjonen – og hvordan du kan nyte godt av den.

PEPPOL-free-e-invoicing

 

Offentlig sektor går mot et kvantesprang idet PEPPOL, den såkalte paneuropeiske standarden for elektroniske offentlige anskaffelser, tas
i bruk. Dette er i bunn og grunn et nytt elektronisk standardformat for transaksjoner.

 Verdien av et standardisert elektronisk format er betydelig. Behandling av e-fakturaer reduserer feil, manuelt arbeid og kostnader i hvert trinn av prosessen: fra systemutvikling til utskrifter og postlegging. I en rapport er de potensielle fordelene ved dette estimert til 40 milliarder euro* årlig.

 For fullt ut å høste gagn av fordelene trenger organisasjonene de rette verktøyene.

Hva er PEPPOL?
PEPPOL står for Pan-European Public Procurement On-line eller 'paneuropeiske elektroniske offentlige anskaffelser' og er et av de største og mest ambisiøse digitaliseringsinitiativene på sitt felt. Formålet med PEPPOL, som ble etablert etter Europakommisjonens såkalte direktiver om elektroniske anskaffelser, og som administreres av nonprofit-organisasjonen OpenPEPPOL, er å gjøre digitaliseringen av privat og offentlig sektor raskere og å harmonisere standardene. En felles e-fakturastandard gir store fordeler fordi den gjør forretningstransaksjonene betydelig enklere, mer effektive og gjennomsiktige for både kjøpere og selgere.

Hvordan fungerer PEPPOL?
PEPPOL er et nettverk for digital deling av handelsdokumenter mellom kjøpere og selgere. Det gjør det mulig for organisasjonene å knytte seg til alle potensielle partnere i ett enkelt system. Formatet er gjerne e-fakturaer, men PEPPOL kan håndtere alle slags forretningsdokumenter, for eksempel kontrakter og kvitteringer.

 Resultatet er umiddelbare, helt digitale og presise transaksjoner. Både nasjonalt og internasjonalt. Systemet gir lavere kostnader for alle parter og krever færre ressurser og mindre manuelt arbeid. Dessuten blir prosessen mindre komplisert, med mindre behov for formatkonvertering og bedre regnskapsføring.

Hvordan blir PEPPOL implementert?
Direktiv 2014/55/EU, som er en sentral policy i Europakommisjonens direktiver om elektroniske anskaffelser, krever at alle nasjonale myndigheter må kunne sende og motta e-fakturaer innen april 2019. Regionale og lokale myndigheter kan utsette implementeringen til senest april 2020.

Hver medlemsstat står fritt til å implementere direktivene på en måte som passer lokale behov, noe som betyr at forskjellige regler gjelder i forskjellige land.

 Hvordan kommer man i gang? Qvalia software transaction automation4
Hva er riktig tilnærming for selskaper og offentlig sektor? Forskjellige leverandører av fakturahåndtering har forskjellige løsninger og – ikke så overraskende – ulike priser.
De er ofte basert på en modell med kostnader per transaksjon. 

Vi i Qvalia har en annen tilnærming. Vi mener at det bør være like lett å sende og motta
e-fakturaer som å sende og motta e-post. Og at begge deler bør være gratis. Med vår intuitive og brukervennlige skybaserte plattform tilbyr vi heldigital transaksjonsstyring.

 Og tilleggsfunksjoner som kan øke effektiviteten er bare et klikk unna. 

START GRATIS

Written by Per Holmlund

Marketing at Qvalia.
Find me on: