<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=222868361777687&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

4 ting du må vite om PEPPOL

Posted by Per Holmlund
on Aug 1, 2018 4:32:15 PM

Europas vei mot digitalisering skyter fart. Europakommisjonens direktiver om elektroniske anskaffelser krever at alle nasjonale myndigheter i EU må kunne sende og motta standardiserte elektroniske fakturaer innen april 2019. Her finner du alt du trenger å vite om PEPPOL-revolusjonen – og hvordan du kan nyte godt av den.

Read More

Hva er mva? En kort innforing i forbruksskatt

Posted by Per Holmlund
on Aug 1, 2018 4:31:20 PM


Merverdiavgifter kan være forvirrende. Ikke minst innen internasjonal handel. Hvordan fungerer det, hva er annerledes sammenliknet med andre skatter og avgifter, og hva vil fremtiden bringe? Her får du vite det mest grunnleggende.

Read More

Lost in transaction - hva er «recovery audit»?

Posted by Per Holmlund
on Aug 1, 2018 4:30:41 PM


I en perfekt verden burde det gå som en drøm å håndtere innkjøpsfakturaene. Fortrinnsvis uten manuell innblanding. Men slik er det ikke for de fleste organisasjonene. Trass i stadig mer digitalisering og mer tilgjengelige verktøy og rutiner er det mange fallgruver innen leverandørgjeld og regnskapsføring.

Read More

Velkommen til Qvalia

Posted by Per Holmlund
on Aug 1, 2018 4:24:50 PM

Så fint at du kom hit. Qvalias blogg er tilbake etter relanseringen av nettstedet vårt. Tanken er å skape et ressurssenter for verktøy, tips, nyheter og synspunkter om fremtiden innen automatisering av transaksjoner og forretninger. Følg med!

Read More